OpenSSL: Create CSR for certificate with additional Subject Alternative Name(s) (Windows)

Procedure to create CSR with SAN (Windows)

  • Login into server where you have OpenSSL installed (or download it here)
  • Go to the directory where openssl is located (on Windows)
  • Create a file named sancert.cnf  with the following information
[ req ]
default_bits       = 2048
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions     = req_ext
[ req_distinguished_name ]
countryName                 = Country Name (NL)
stateOrProvinceName         = State or Province Name (ZH)
localityName               = Locality Name (AADR)
organizationName           = Organization Name (WGE)
commonName                 = Common Name (e.g. server FQDN)
[ req_ext ]
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1   = sslcert.wesleygeelhoed.nl
DNS.2   = dns2.com
DNS.3   = dns3.com

* You can add even more subject alternative names if you want. Just add DNS.4 = etcetera…

  • Save the file and execute following OpenSSL command, which will generate CSR and KEY file
openssl req -out sslcert.csr -newkey rsa:2048 -nodes -keyout private.key -config sancert.cnf

This will create sslcert.csr and private.key in the present working directory. Request your certificate with the created CSR and you’re all set!

Japan 2017 – #13 #14 #15 (Hiroshima en Tokio)

Hiroshima, 2 november

Hiroshima is qua planning voor ons in Japan echt het rustigste tot nu toe, en dat is eerlijk gezegd ook wel lekker. Gewoon ook even tijd voor iets anders, je tijd nemen voor een lekkere Latte Macchiato Caramel van de Starbucks bijvoorbeeld. Naast onze ‘chilltijd’ gingen we vandaag ook nog een geplande activiteit doen. Met de boot naar het eiland Miyajima. (more…)

Japan 2017 – #12 Hiroshima (Peace Memorial & Japanese Kagura)

Hiroshima, 1 november

Vandaag zijn we de dag begonnen met een heerlijk ontbijt in ons hotel, wat een luxe.. niet voor je eigen ontbijt te hoeven zorgen. Hierna zijn we weer richting het Hiroshima Peace Memorial Park gelopen.

Hier hangt de bel voor de vrede, een ieder wordt gevraagd deze te luiden, dus ik liet deze kans niet onbenut. Zie hieronder het korte filmpje (excuses voor het abrupte einde, gwynn schrok nogal van mijn ‘luide’ gong).
(more…)

Japan 2017 – #11 (Hiroshima)

Hiroshima, 31 oktober

Deze morgen was het vroeg dag voor ons, de wekker ging om 6:30. We sliepen natuurlijk in de Tempel Sekishoin in Koyasan afgelopen nacht, en om 7:00 begint daar de ‘ochtend ceremonie’ voordat het ontbijt start. Opzich nog best goed geslapen in het primitieve tempelkamertje. Enfin, om 6:59 stonden (zaten) we gelukkig net op tijd paraat voor de japanse ochtend ceremonie, in de kou, want het was afgelopen nacht 2 graden geweest. Brrr.. (more…)